Verslo apskaitos standartų (Vas) kursai nuo 11.07

Skelbimo galiojimas pasibaigė!

Verslo apskaitos standartų (Vas) kursai nuo 11.07

350 €
arba skolinkis geriausiomis sąlygomis. Daugiau
ID: 6156299

Skelbimo aprašas

Planuojamų kursų Vilniuje pradžios data: lapkričio 7d. (vakarinė grupė)
Kursai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais po 5 ak. val. per dieną.
Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 20.30 val.
Kursai trunka 4 savaites.

kursai vyksta ir nuotoliniu būdu.

Mokymus veda lektorė Ramunė Budrionytė – apskaitos ir audito tarnybos apskaitos standartų komiteto narė, Vilniaus universiteto dėstytoja.

Temos:

1. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas.

2. Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos ypatumai (12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 13-asis VAS „Nematerialusis turtas“, 23-iasis VAS „Turto nuvertėjimas“, 9-asis VAS „Atsargos“).

3. Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaita (18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 15-asis VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 37-asis VAS „Jungtinė veikla“).

4. Kitų įsipareigojimų apskaita (19-asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“, 20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“, 31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“).

5. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir apskaita (10-asis VAS „Pajamos“, 11-asis VAS „Sąnaudos“, 22-asis VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“, 21-asis VAS „Dotacijos“).

6. Nuosavo kapitalo apskaita (8-asis VAS „Nuosavas kapitalas“).

7. Finansinių ataskaitų rengimas, apskaitos ir mokesčių taisyklių suderinimas (1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė“, 2-asis VAS „Balansas“, 3-iasis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“, 4-asis VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 5-asis VAS „Pinigų srautų ataskaita“, 6-asis VAS „Aiškinamasis raštas“, 7-asis VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“, 29-asis VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).


Kiekvienas dalyvis gauna:

išsamią mokomąją medžiagą
3 seminarus internete, kurių metu galėsite pateikti klausimų apskaitos ir mokesčių ekspertams (pasiūlymas galioja 6 mėnesius nuo kursų baigimo)
40 Eur vertės kuponą, suteikiantį galimybę apsilankyti bet kuriame UAB „Mokesčių srautas“ seminare (pasiūlymas galioja 12 mėnesių nuo kursų baigimo)
darbo pradžiai būtiną darbo įrankį – internetinės dokumentų duomenų bazės www.eblankai.lt modulio „Blankai“ prenumeratą 6 mėn.
kursų baigimo pažymėjimą.

Kontaktai

Pardavėjo kontaktiniai duomenys nėra rodomi, nes skelbimo galiojimas pasibaigė.