Televizorius SEG Premium (~60cm.) tvarkingas, Kaina- 9,99e