Televizorius SEG Premium (~60cm.) tvarkingas, Kaina- 14,99e