Siūlome Jums vidinius mokymus įmonėse darbo teisės sferoje.

Skelbimo galiojimas pasibaigė!

Siūlome Jums vidinius mokymus įmonėse darbo teisės sferoje.

Sutartinė
ID: 6659964
Atnaujintas:
Peržiūrėtas: 4

Skelbimo aprašas

Daugeliui Lietuvos darbdavių reikia suprantamo ir aiškaus patarimo dėl darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų, taikymo. Mes jau 12 metų dirbame išimtinai darbo teisės srityje, todėl galime Jums suprantamai, paprasta buitine kalba patarti.

Mokymus veda, teisininkas, darbo teisės specialistas J.V. Paulionis.
Mokymai orientuojami tik į praktinių žinių ir įgūdžių suteikimą klientams.
Viso pravesta virš 500 mokymų, įvairiausiomis darbo teisės temomis.
Mokymus organizuojame ir vedame tiek savo tike Jūsų patalpose.
Mokymus vedame visoje Lietuvoje.

Susisiekite su Mumis 8698 80977

Mokymus organizuojame šiomis darbo teisės temomis:
Darbo teisės šaltiniai ir principai, jų turinys.
Darbo teisės subjektai: darbuotojas ir darbdavys, jų atstovai.
Terminai darbo teisėje, jų skaičiavimas.
Darbo sutarties sąvoka, forma, tyrinys:
Darbo sutarties būtinosios ir papildomos sąlygos.
Darbo sutarties sudarymas, registravimo tvarka.
Nelegalus darbas. Atsakomybė už nelegalų darbą.
Išbandymas su darant darbo sutartį. Išbandymo terminas, rezultatai.
Darbo sutarties vykdymas, vykdymo sustabdymas.
Darbo sutarties sąlygų keitimas. Keitimo įforminimas.
Nušalinimas nuo darbo.
Darbo sutarčių rūšys.
1) neterminuotos;
2) terminuotos, trumpalaikės, sezoninės;
3) dėl antraeilių pareigų;
4) nuotolinio darbo;
5) patarnavimo darbams;
6)kitos.
Darbo sutarties pasibaigimas:
Darbo sutarties pasibaigimo bendrieji pagrindai.
- Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu
- Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui
- Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu
- Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių
- Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės
Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą
Darbo sutarties nutraukimo apribojimai
Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus
Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius
- Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo
Atvejai kai darbo sutartis turi būti nutraukta
Darbo sutarties nutraukta dėl darbo drausmės pažeidimų
- Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę
- Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka, neatsiskaitymo teisinės pasekmės.
Darbo laikas, samprata, struktūra, trukmė, režimas, apskaita. Naktinis bei viršvalandinis darbas. Darbas poilsio bei švenčių dienų išvakarėse. Budėjimas. Suminė darbo laiko apskaita.
Poilsio laikas, samprata, rūšys:
1) pertrauka pailsėti ir pavalgyti;
2) papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) laiku;
3) paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų (pamainų);
4) savaitės nepertraukiamasis poilsis;
5) kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos, atostogos – kasmetinės atostogos, jų rūšys, trukmė, suteikimo tvarka, apmokėjimas), tikslinės atostogos - 1) nėštumo ir gimdymo; 2) tėvystės atostogos; 3) atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; 4) mokymosi; 5) nemokamos.
Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos.
Darbo apmokėjimo organizavimas. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Mokėjimas už prastovos laiką. Mokėjimas už ne visą darbo laiką. Atsiskaitymo lapeliai. Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas. Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas.
Darbo drausmė – darbo drausmės pažeidimai (drausminės nuobaudos, rūšys, nuobaudų parinkimas, jų skyrimo bei apskundimo tvarka ir terminai, drausminės nuobaudos panaikinimas).
Individualūs darbo ginčai – samprata, juos nagrinėjančios institucijos, ginčų nagrinėjimo terminai. Sprendimų priėmimas, skelbimas. Sprendimų apskundimas.
Darbo įstatymų laikymosi kontrolė ir priežiūra. Atsakomybė už pažeidimus.

Bendradarbiaudami su mumis, Jūs sutaupysite daug savo laiko, gausite suprantamus bei išsamius atsakymus į klausimus, išvengsite gausybės ginčų darbe bei darbo bylų.

Kontaktai

Pardavėjo kontaktiniai duomenys nėra rodomi, nes skelbimo galiojimas pasibaigė.