Odinis azuolo masivo koplektas 3+2+1 su azuolo masivo staliuku