IŠPLĖSTINIAI SĄMATOS SUDARYMO KURSAI SU SISTELOS PROGRAMA

IŠPLĖSTINIAI SĄMATOS SUDARYMO KURSAI SU SISTELOS PROGRAMA

400 €
arba skolinkis geriausiomis sąlygomis. Daugiau
ID: 7021571
Atnaujintas:
Peržiūrėtas: 8
IŠPLĖSTINIAI SĄMATOS SUDARYMO KURSAI SU SISTELOS PROGRAMA

Skelbimo aprašas

Kontaktinis telefonas: 8 46 380703; 8 678 68 888.
Sąmatos mokymo kursų trukmė - 20 val.
Kursų kaina Klaipėdoje- 400€.
Egzaminas - 100€. (Pageidaujantiems).
Darbo dienomis, kursai vyksta dažniausiai po ( 2 - 3 val.). Individualiai ir grupėse. Savaitgaliais, per du savaitgalius arba kaip susitariama (šeštadieniais ir sekmadieniais po 6 val.).
Mokymo kursų, laikas derinamas individualiai. Registracija vyksta iš anksto.
Baigusiems mokymo kursus išduodamas sertifikatas. Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į baigimo sertifikatą. Įgyjama Sąmatininko kompetencija.
Registracija vyksta nurodytais kontaktais arba internetu:

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijos
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRE
Programos kodas: 220010804.

Kursus galima įsigyti SB lizingu išsimokėtinai

​Išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, orientuotą į gilesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis bei ugdyti savarankiško mokymosi gebėjimus.
Informacinis - programinis kompleksas SĄMATA
Mokymo kursų programa:
20 val. (išplėstiniai) Sąmatininkų mokymo pradedantiesiems kursai:

Kurso metu dėstomos temos:

1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas;
2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;
3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;
4. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
5. Sąmatinės pastato kainos sandara;
6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;
8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;

PRADŽIA:

1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas:
1.1 Analizuojamas pateiktas pastato projektas, paaiškinamos konstrukcinės bei kitos pastato dalys.
1.2 Paaiškinama, kaip iš projektinių duomenų galima sukurti pastato statybos sąmatinę dokumentaciją;
2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;
2.1 Analizuojamas duotas pastato projektas, aiškinama technologinė darbų atlikimo tvarka;
2.2 Analizuojami pagrindiniai projektiniai konstrukcijų mazgai;
3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;
3.1 Pagrindinių geometrinių formų parametrų apskaičiavimui reikalingų formulių aptarimas;
3.2 Duotajam statybos projektui skaičiuojami visi sąmatiniai kiekiai;
3.3 Apskaičiuotų pastato statybos kiekių panaudojimas sąmatinei dokumentacijai;
4. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
5. Sąmatinės pastato kainos sandara;
5.1 Įkainių įvedimas;
5.2 Įkainių koregavimas ir informacijos papildymas;
5.3 Resursų (medžiagų, mechanizmų) įvedimas;
5.4 Įkainių, medžiagų ir mechanizmų išmetimas - atstatymas ;
5.5 Papildomų išlaidų įvedimas (Netiesioginės išlaidos, procentinė dalis) ;
5.6 Dokumentų spausdinimas ;
5.7 Papildomas servisas
6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;
7.1 Iš Jūsų paskaičiuotų pastato darbų kiekių sudaroma sąmatinė dokumentacija;
7.2 Pateikti Lokalinę sąmata;
7.3 Pateikti Darbo užmokesčio žiniaraštį;
7.4 Pateikti Medžiagų poreikio žiniaraštį;
7.5 Pateikti Mechanizmų poreikio žiniaraštį;
8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
8.1 Pateikiama pastato statybos konkursinė medžiaga, pagal kurią, Jūs turėsite sukurti pastato statybos kainą;
8.2 Pateikti lokalinę siaurą sąmatą;
9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
9.1 Iš atlikto konkurso sąmatinės kainos skaičiavimo sukurti atliktų darbų aktą;
9.2 Pateikti atliktų darbų akto (forma F2) siaurą bei plačią sąmatas;
9.3 Pateikti Medžiagų bei Mechanizmų žiniaraščius;
9.4 Pateikti formą F3;
10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;
10.1 Asmeninės normatyvinės bazės sukūrimas;
10.2 Įkainių koregavimas;

Apibendrinimas:
Informacinis – programinis kompleksas SĄMATA skirtas naudotis statytojams, rangovams, projektuotojams, atliekant statybos darbų sąmatinius apskaičiavimus, ruošiant pasiūlymus konkursų dalyviams, vykdant atsiskaitymus už atliktus darbus, kontroliuojant lėšų panaudojimą. Eksploatacija užtikrina galimybes: atlikti apskaičiavimus skirtingų laikotarpių kainomis, sukaupti sąmatų informacinį archyvą, panaudoti archyvines sąmatas (ar jų fragmentus) kitų analogų skaičiavimams, atlikti apskaičiavimus bazinėmis skaičiuojamosiomis arba patikslintomis rinkos kainomis, operatyviai (skaičiavimų procese) keisti statybos resursų kainas, ekonominius normatyvus, stebėti jų įtaką statybos kainų pasikeitimui ir priimti sprendimus, ruošti atlktų statybos darbų aktus bei jų priedus (panaudojant sukauptą sąmatą arba visiškai savarankiškai), ruošti dokumentus statybos rangos konkursams.

o S Ą M A T O S
Resursų (darbo, medžiagų, mechanizmų) poreikio normavimas
Statybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas
Statybos darbų sutartinės kainos apskaičiavimas
Darbo, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščių sudarymas
Lokalinių, objektinių, suvestinių sąmatų sudarymas
Statinių analogų ir tipinių darbų fragmentų formavimas

o F A K T A S
Atliktų statybos darbų apimčių fiksavimas
Kaupiamųjų žiniaraščių vedimas
Atliktų statybos darbų kainų apskaičiavimas, aktų sudarymas
Medžiagų sunaudojimo bei nurašymo dokumentų formavimas
Sąmatos suformavimas pagal atliktų darbų aktus

o N O R M A
Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnadų statyboje normatyvai
Statybos darbininkų darbo užmokestis
Statybinių medžiagų ir gaminių kainos
Statybinių mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos
Sustambinti statybos darbų sąnaudų ir kainų normatyvai
Klasifikatoriai, žinynai, lentelės, koeficientai
Bendrieji ekonominiai normatyvai


Šios programų komplekso dalys tarpusavyje sisijusios,
kadangi visais atvejais yra panaudojama vieninga informacinė bei normatyvinė duomenų bazė.

Užsiregistruoti į kursus taip pat galite užpildę kontaktinę formą. .
Kviečiame dalyvauti !
Pagarbiai,

Mokymo ir paslaugu centras
Telefonas:(8~46) 380703
Faksas: (8~46) 492714
Tel.Mob.: (8~678) 68888

Kontaktai