Matematikos valstybinis brandos egzaminas. Ar jau pasirengęs, 1 dalis