Lietuvių rašytojų knygos, raštai, poezija pigiai

Lietuvių rašytojų knygos, raštai, poezija pigiai

1 €
Atnaujintas:
Peržiūrėtas: 200
Lietuvių rašytojų knygos, raštai, poezija pigiai
Daugiau nuotraukų (5)

Skelbimo aprašas

Parduodu daug lietuvių rašytojų knygų. Knygos yra labai geros/geros būklės, jei nepažymėta kitaip. Perkant daugiau, galima derėtis :) Esu Kaune, galiu siųsti į kitus miestus.

Biliūnas J. Raštai (3 tomai) 1980 3 €
Buivydaitė I. Geriausios draugės 2011 4,50 €
Buivydaitė I. Nebaigta kalnų sakmė 2015 5 €
Cinzas E. Švento Petro šunynas 1990 1 €
Cvirka P. Raštai IV tomas (Nesurinktoji proza: apsakymai, feljetonai, romanų fragmentai) 1949 0,80 €
Cvirka P. Raštai V tomas (‚Žemė maitintoja“) 1959 1 €
Cvirka P. Raštai VI tomas (romanas "Meisteris ir sūnūs" ir du su juo susiję epizodai antraštėmis "Bajoras Aldadrikas") 1959 1 €
Daukantas S. Rinktiniai raštai 1955 2 €
Grušas J. Karjeristai 1957 0,80 €
Grušas J. Raštai (5 tomai) 1980 3 €
Grušas J. Švitrigaila 1976 1 €
Kanovičius G. Ir nėra vergams rojaus 1990 1 €
Kanovičius G. Žvakės vėjyje 1989 1 €
Lastauskienė M. (Lazdynų pelėda) Iki mirties 1995 1 €
Marcinkevičius J. Benjaminas Kordušas. Jis turi mirti. Nemunas patvino 1980 0,80 €
Marcinkevičius J. Raštai 1 tomas (Romanai Benjaminas Kordušas. Jis turi mirti. Nemunas patvino) 1955 1 €
Martinkus V. Nebausti prapultimi amžina 1987 0,30 €
Meras I. Du romanai („Striptizas“, „Sara“) 1991 0,50 €
Miliūnas V. Žaidimas be taisyklių 2007 1 €
Mykolaitis – Putinas V. Sukilėliai 1 dalis (Gana to jungo) 1957 1 €
Neveravičius F. Blaškomos liepsnos (2 dalys) 1990 1,50 €
Paukštelis J. Jaunystė 1974 0,80 €
Pūkelevičiūtė B. Aštuoni lapai 1991 0,50 €
Rimkevičius Vyt. Nežinomieji. Gimė rudas kūdikėlis (apysakos) 2005 1 €
Savickis J. Raštai II tomas (apysaka "Mano geriausias draugas" ir romanas "Šventoji Lietuva") 1991 0,80 €
Sluckis M. Medžliepis 1986 0,50 €
Skomantas Dievų valia 1995 0,80 €
Sruoga B. Giesmė apie Gediminą („Giesmė apie Gediminą", "Aitvaras teisėjas", "Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus", "Užgavėnės bendrabutyje ties kreivuoju tiltu". Eilėraščiai ir straipsniai) 1993 1 €
Vaižgantas Rimai ir Nerimai 1979 1 € (be viršutinio popierinio aplankalo)
Vienuolis A. Raštai (7 tomai) 1985 5 €
Vienuolis A. Raštai 2 tomas (apsakymai ir apysakos) 1953 0,80 €
Vienuolis A. Viešnia iš Šiaurės 1989 1 €

Serija „Lituanistinė biblioteka“:

Andziulaitis – Kalnėnas J. Raštai 1971 1 €
Husovianas M. Giesmė apie stumbrą 1977 1 €
Keturakis A. V. Rinktiniai raštai 1976 1 €
Milius V. Lietuvininkai 1970 1,40 € (be popierinio aplankalo)
Šliūpas J. Rinktiniai raštai 1977 1 €

POEZIJA:

Ališanka E. Exemplum 2006 0,50 €
Balbierius A. Strazdo anatomija 2004 1 €
Baltrušaitis J. Žemės laiptai. Kalnų takas 1973 0,50 €
Geda S. Septynių vasarų giesmės 1991 1,50 €
Geda S. Žydinti slyva Snaigyno ežere 1981 0,80 € (vidutinė būklė)
Grybas V. Įkvėpimas 1976 0,30 €
Janonis J. Raštai 1 tomas 1957 1 € (be viršutinio popierinio aplankalo)
Kukulas V. Kreidos rate. Prašau atminties 1989 0,80 €
Liegutė E. Dzūkiški žodžiai 2008 1,50 €
Liniauskienė Br. Ant vakaro kranto 2003 0,50 €
Maironis Kur bėga Šešupė 1980 0,50 €
Marcinkevičius Just. Donelaitis 1964 1 € (be viršutinio popierinio aplankalo)
Marcinkevičius Just. Duoną raikančios rankos 1963 1,50 € (be viršutinio popierinio aplankalo)
Marcinkevičius Just. Dvidešimtas pavasaris 1970 0,50 €
Marcinkevičius Just. Katedra 1971 1,20 €
Marcinkevičius Just. Kraujas ir pelenai 1960 1 €
Marcinkevičius Just. Mindaugas 1968 0,50 €
Marcinkevičius Just. Mindaugas. Mažvydas. Katedra 1978 1,50 €
Marcinkevičius Just. Prometėjas. Ikaras 2005 1 €
Marcinkevičius Just. Publicistinė poema 1961 1 €
Marcinkevičius Just. Pušis, kuri juokėsi 1961 0,50 €
Marcinkevičius Just. Siena (miesto poema) 1965 1 €
Marcinkevičiūtė T. Tauridė 1990 0,50 €
Miškinis A. Rinktiniai raštai (1 tomas) 1991 1 €
Mykolaitis – Putinas V. Raštai (1 tomas, poezija) 1959 0,50 €
Montvila V. Pavasariui švintant. Когда приходят весна 1982 0,50 € (eilėraščiai lietuvių ir rusų kalbomis. Mažo, kišeninio formato suvenyrinė knygutė)
Nėris S. Lakštingala negali nečiulbėti 1947 3 €
Nėris S. Prie didelio kelio 1994 3,50 €
Nėris S. Raštai III tomai 1957 3 € (be viršutinių popietinių aplankalų)
Nėris S. Tolimas sapnas (ši Nėries eilėraščių rinktinė – tai dviejų jos 1944–1945 m. sudarytų, bet taip ir nepasirodžiusių poezijos knygų leidimas) 2015 3 € (be CD)
Reimeris V. Eisenos 1970 0,30 €
Strazdas A. Raštai mokykloms (parinktieji raštai mokyklai) 1938 2 €
Teišerskytė D. Bijau rudens 1996 1,50 € (su autorės autografu)
Teišerskytė D. Laikas 1996 1 €
Tilvytis T. Pradalgės 1968 0,30 €
Urnevičiūtė D. Gegužio lietus 1960 0,50 €
Vaičaitis Pr. Rinktinė (lyrika, vertimai, proza) 1956 1,50 €

Serija „Versmės“ po 0,80 €:

Dagilis S. Lietuviškas šiupinys 1973
Kudirka V. Laisvos valandos 1976
Lietuvių baladė 1979
Steponaitis E. Rinktinė 1988
Strazdas A. Giesmė apie siratas 1974
Vaičaitis Pr. Lėkite, dainos 1975

Kontaktai

Vardas
knygos
Telefonas
Miestas
Visi miestai
El. paštas