Fizikos Matematikos sprenfimas KTU, ASU, VGTU, KK, KTK ir t.t